lørdag 27. februar 2010

Stories

Jeg satt meg ned en dag og prøvde å lese bibelen på en litt annen måte.
Dette ble resultatet. Vitnesbyrd fra bibelen.

Mitt navn er

Peter Jeg var en enkel fisker bosatt i Kapernaum. Så kom Jesus og selv om jeg var ildfull og impulsiv, bannet på at jeg ikke kjente Jesus, selv om jeg rømte når vi møtte problemer, så fikk jeg lov å være en disippel av Jesus, et Guds barn og en leder i den første menigheten. Jeg fikk være med å se 3000 frelste på en dag.

Filip: Jeg beregnet kostnadene når Jesus ba oss om å mette 5000 menn. Jeg forstod ikke alltid hva Jesus mente, men Han hadde likevel alltid tid til meg, og jeg ble hos Ham.

Paulus :Det pleide å være Saulus , Jeg forfulgte og kastet kristne i fengsel i Guds navn. Jeg var sikker på at det jeg gjorde var rett, men så møtte Jesus meg. Jeg fikk lov å lede mange flere til Jesus.

Maria : Jeg var en vanlig tenåring, forlovet og skulle gifte meg. Gud valgte meg til å bære Hans sønn. Jeg fikk være Jesu mor.

Horekvinnen: Jeg er ikke nevnt med navn i bibelen, men jeg ble tatt i hor og ført frem til Jesus. Jeg skulle ha blitt steinet, i stedet møtte jeg ingen fordømmelse, men en ny sjanse. (johannes 7,53-8,11)

Høvedsmannen: Jeg er heller ikke nevnt med navn. Jeg var ikke av det folket Jesus var kommet for å betjene, men min tjener var syk og trengte helbredelse, Jesus Helbredet Ham (Matt 8, 5-13 og 15:21-28) (luk7 : 1-10)

Den spedalske: Jeg er også uten navn. Men jeg var spedalsk og uren. Ingen kunne berøre meg. Men Jesus strakte ut hånden sin og helbredet meg. Jesus gjorde meg ren. matt 8:1-4

Tomas Jeg blir kalt tvileren. Jeg var blant Jesus 12 disipler. Jeg så Peter og Jesus gå på vannet, jeg så Jesus mette 5000, jeg så Jesus helbrede den spedalske og vekke Lasarus opp fra de døde. Likevel tvilte jeg når de sa han var oppstått. Likevel klarte ikke jeg tro før jeg hadde sett ham. På grunn av meg fikk Jesus fortalt oss om alle de som skulle komme til tro på Ham uten å ha sett Ham først.

Matteus: Jeg var toller og ble sett på som en forræder og en synder av jødene. Jesus lot meg likevel være en av hans disipler. Og en gang når han var hos meg fortalte han Fariseerne at det bare var de som hadde innsett at de var syndere som ville ha nytte av Jesu undervisning. Jesus hadde tro på meg og så mer en bare en synder.

Røveren på korset: Jeg er den andre røveren. Jeg fortjente korset, men Jesus gjorde ikke det. Jeg turte ikke å spørre Ham om mer enn at Han ville huske meg i paradis, Jesus tilga meg der, når jeg ikke en gang hadde muligheten til å gjøre noe mer med livet mitt. Jeg fikk bli med til Paradis den dagen.”Herre, husk på meg når Du kommer i Ditt rike” sa jeg, så svarte Jesus ”Sannelig sier Jeg deg: I dag skal du være med Meg i Paradis” Jeg ba ikke en gang frelses bønnen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar